Wat doen wij?

Chronisch of levensbedreigend ziek zijn is voor kinderen en het gezin vaak zwaar. De ouders van deze kinderen en jongeren staan soms voor moeilijke keuzes. Ze willen hun kind een gewone opvoeding en alle kansen geven, maar hebben al snel door dat dit niet simpel is. Je kind kan of mag plots niet meer de hobby doen dat het altijd al gedaan heeft, kan niet meer naar school, Een chronische of levensbedreigende ziekte zorgt voor een enorme impact in een gezin en kunnen een 'normale' ontwikkeling behoorlijk in de weg staan.

Het identificeren en gebruik maken van de vaardigheden, veerkracht en sterktes die deze kinderen en jongeren bezitten zal hen helpen om beter met de aandoening om te gaan.

 

Samen gaan we op zoek naar zingeving, kwaliteiten en groei!

 

Hoe kan je jezelf aanmelden voor een traject op maat?

- Het kind, de jongere of ouder kan zich aanmelden via de website of via een intakeformulier;

- De pedagogische begeleiding, arts of verpleegkundige van het ziekenhuis (UZA, UZ Gent, UZ Leuven en UZ Brussel) kunnen een intakeformulier indienen.

 

Na de aanmelding zal dit besproken worden binnen ons kernteam en zal iemand van het team contact opnemen, Samen bespreken wij dan jouw vraag en een plan van aanpak.

 

Bij Helden voor Helden hebben de kinderen en jongeren zelf een belangrijke stem. We luisteren naar ze en betrekken ze bij de uitvoering van onze projecten. Ook werken we nauw samen met de ouders, patiëntenverenigingen, artsen en andere zorgverleners.

 

Het werk van Helden voor Helden ligt op het grensvlak tussen zorg en welzijn en strekt zich uit over meerdere evenementen en projecten.

 

Voor wie?

Een chronische en/of levensbedreigende aandoening is een lichamelijke of geestelijke aandoening waarbij uitzicht op volledige genezing ontbreekt. Ook is er sprake van een lange ziekteduur.

Ondanks dat er veel diverse chronische en levensbedreigende aandoeningen zijn halen we alvast deze 4 doelgroepen aan:

  • Levensbedreigende ziekten bv. kanker, hartaandoeningen, mucoviscidose, nierfalen,..
  • Aandoeningen die tot periodiek terugkerende klachten leiden bv. epilepsie, diabetes, obesitas, PID,..
  • Aandoeningen die progressief verslechteren en invaliderend van aard zijn bv. neuromusculaire aandoeningen, kinderreuma,..
  • Chronische psychische stoornissen bv. autisme, Anorexia nervosa,...