Wat doen wij?

Chronisch of levensbedreigend ziek zijn is voor kinderen en het gezin vaak zwaar. De ouders van deze kinderen en jongeren staan soms voor moeilijke keuzes. Ze willen hun kind een gewone opvoeding en alle kansen geven, maar hebben al snel door dat dit niet zo simpel is. Je kind kan of mag plots niet meer de hobby doen dat het altijd al gedaan heeft, kan niet meer naar school, zit met vragen,...

De chronische en/of levensbedreigende aandoening en behandelingen kunnen een normale ontwikkeling behoorlijk in de weg staan.

Het identificeren en gebruikmaken van de noden en sterke kanten die deze kinderen en jongeren bezitten zal hen helpen om met de aandoening om te gaan.

 

Samen gaan we op zoek naar zingeving en kwaliteiten!

 

Hoe kan je jezelf aanmelden voor een traject op maat?

- Het kind, de jongere of ouder kan zich aanmelden via de website of via een intakeformulier;

- De pedagogische begeleiding van het ziekenhuis kan een aanvraag indienen (zie intakeformulier op de website).

 

Na de aanmelding zal iemand van het kernteam contact opnemen, jouw vraag en plan van aanpak bespreken.

 

Anderzijds zijn er ook andere projecten en evenementen die onze doelgroep in aanraking laat komen met andere Helden en activiteiten, Nieuwe uitdagingen waar ze samen met getalenteerde mensen hun kwaliteiten kunnen ontplooien en in aanraking komen met nieuwe kennis. Dit op ieders niveau maar voor iedereen!

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren mee kunnen denken en beslissen in de zorg die zij dienen te ondergaan. Zij moeten kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden.

 

Bij Helden voor Helden hebben de kinderen en jongeren zelf een belangrijke stem. We luisteren naar ze en betrekken ze bij de uitvoering van onze projecten. Ook werken we nauw samen met de ouders, patiëntenverenigingen, artsen en andere zorgverleners.

 

Het werk van Helden voor Helden ligt op het grensvlak tussen zorg en welzijn en strekt zich uit over meerdere evenementen en projecten.

 

 

Onze missie kort samengevat:

 • talentvolle personen mobiliseren en activeren voor onze kinderen en jongeren met een chronische en/of levensbedreigende aandoening.
 • Organiseren van workshops voor kinderen met een chronische  en/of levensbedreigende aandoening.
 • Individueel Traject op maat voor elke held die dit wenst.
 • Kinderen en jongeren met een chronische en/of levensbedreigende aandoening hun kwaliteiten leren identificeren en ontwikkelen.
 • Het fietsproject: gratis uitlenen van een aangepaste geautomatiseerde Pino steps duo fiets en rolstoelbakfiets aan gezinnen met een Held.
 • Het hippe zorgproject: aanvaardbare zorg dmv sondezakjes, sondepads en gepersonaliseerde pleisters
 • Het muziekproject: gratis muzieklessen en ondersteuning tijdens hospitalisatie en in de thuissituatie.
 • Als vzw doen wij graag beroep op sponsoring en giften om onze werking te kunnen financieren.
 
 • De problematiek van kinderen en jongeren  met een chronische en/of levensbedreigende aandoening beter bekend maken in de maatschappij.

 

 

Voor wie?

Een chronische en/of levensbedreigende aandoening is een lichamelijke of geestelijke aandoening waarbij uitzicht op volledige genezing ontbreekt. Ook is er sprake van een lange ziekteduur.

Ondanks dat er veel diverse chronische en levensbedreigende aandoeningen zijn halen we alvast deze 4 doelgroepen aan:

 • Levensbedreigende ziekten bv. kanker, hartaandoeningen, mucoviscidose, nierfalen,..
 • Aandoeningen die tot periodiek terugkerende klachten leiden bv. epilepsie, diabetes, obesitas, PID,..
 • Aandoeningen die progressief verslechteren en invaliderend van aard zijn bv. neuromusculaire aandoeningen, kinderreuma,..
 • Chronische psychische stoornissen bv. autisme, Anorexia nervosa,...