Home » OVER ONS » ONZE MISSIE

Wat doen wij?

Chronisch of levensbedreigend ziek zijn is voor kinderen en hun ouders vaak heel zwaar. De ouders van deze kinderen staan soms voor moeilijke keuzes. Ze willen hun kind een gewone opvoeding geven, maar hebben al snel door dat dit niet zo simpel is. Je kind kan/mag plots niet meer de sport of hobby doen dat het altijd al gedaan heeft, is eenzaam omdat hij niet (vaak) meer naar school kan, zit met vragen,...

De chronische of levensbedreigende aandoening en de behandelingen kunnen een normale ontwikkeling behoorlijk in de weg staan.

 

Toch hebben deze kinderen en jongeren meer doelstellingen in het leven dan enkel genezen. Sommige van hen zullen nooit echt helemaal 'genezen', een andere mindset geven is hier belangrijk.

 

Samen gaan we op zoek naar hun kwaliteiten d.m.v het organiseren van initiaties en talentenkampen. Evenementen die kinderen in aanraking laten komen met Helden, nieuwe uitdagingen, sporten en waar ze samen met getalenteerde mensen hun kwaliteiten kunnen ontplooien. Sport en spel op ieders niveau maar voor iedereen!

Bij Helden voor Helden hebben de kinderen en jongeren zelf een belangrijke stem. We luisteren naar ze en betrekken ze bij de uitvoering van onze projecten. Ook werken we nauw samen met de ouders, patiëntenverenigingen, artsen en andere hulpverleners.

Het werk van Helden voor Helden ligt op het grensvlak tussen zorg en welzijn en strekt zich uit over meerdere evenementen en projecten.

 

 

Onze missie kort samengevat

  • talentvolle (al dan niet bekende) personen mobiliseren en activeren voor onze kinderen met een chronische of levensbedreigende aandoening/ beperking.
  • Organiseren van initiaties, evenementen en talentenkampen voor kinderen met een chronische  of levensbedreigende aandoening of beperking.
  • Kinderen met een chronische of levensbedreigende aandoening hun talent helpen (her)ontdekken en ontplooien.
  • Als vzw doen wij graag beroep op sponsoring en giften om onze werking te financieren.
  • De activiteiten van de vereniging passen zich aan aan de behoeften van de ouders en hun kinderen.
  • De problematiek van kinderen met een chronische of levensbedreigende aandoening beter bekend maken in de maatschappij.

 

 

Voor wie?

Een chronische of levensbedreigende aandoening is een lichamelijke of geestelijke aandoening waarbij uitzicht op volledige genezing ontbreekt. Ook is er sprake van een relatief lange ziekteduur.

Ondanks dat er veel diverse chronische en levensbedreigende aandoeningen zijn halen we alvast deze 4 doelgroepen aan:

  • Levensbedreigende ziekten bv. kanker, hersentumors, hartaandoeningen, mucoviscidose, nierfalen
  • Aandoeningen die tot periodiek terugkerende klachten leiden bv. epilepsie, diabetes, obesitas
  • Aandoeningen die progressief verslechteren en invaliderend van aard zijn bv. neuromusculaire aandoeningen, kinderreuma
  • Chronische psychische stoornissen bv. autisme