Wat doen wij?

Chronisch of levensbedreigend ziek zijn is voor kinderen en hun ouders vaak zwaar. De ouders van deze kinderen en jongeren staan soms voor moeilijke keuzes. Ze willen hun kind een gewone opvoeding en alle kansen geven, maar hebben al snel door dat dit niet zo simpel is. Je kind kan of mag plots niet meer de hobby doen dat het altijd al gedaan heeft. kan niet meer naar school, zit met vragen,...

De chronische en/of levensbedreigende aandoening en behandelingen kunnen een normale ontwikkeling behoorlijk in de weg staan.

 

Het identificeren en gebruikmaken van de sterke kanten die deze kinderen en jongeren bezitten zal hen helpen om met de aandoening om te gaan.

 

Samen gaan we op zoek naar hun kwaliteiten d.m.v het organiseren van workshops en het inzetten op individuele talenttrajecten. Evenementen die onze doelgroep in aanraking laat komen met andere Helden, nieuwe uitdagingen waar ze samen met getalenteerde mensen hun kwaliteiten kunnen ontplooien. Dit op ieders niveau maar voor iedereen!

Bij Helden voor Helden hebben de kinderen en jongeren zelf een belangrijke stem. We luisteren naar ze en betrekken ze bij de uitvoering van onze projecten. Ook werken we nauw samen met de ouders, patiëntenverenigingen, artsen en andere hulpverleners.

Het werk van Helden voor Helden ligt op het grensvlak tussen zorg en welzijn en strekt zich uit over meerdere evenementen en projecten.

 

 

Onze missie kort samengevat:

 • talentvolle personen mobiliseren en activeren voor onze kinderen en jongeren met een chronische en/of levensbedreigende aandoening.
 • Organiseren van workshops voor kinderen met een chronische  en/of levensbedreigende aandoening.
 • Traject op maat voor elke held die zich aanmeld.
 • Kinderen en jongeren met een chronische en/of levensbedreigende aandoening hun kwaliteiten leren identificeren en ontwikkelen.
 • Het fietsproject: gratis uitlenen van een aangepaste Pino steps duo fiets aan gezinnen met een Held
 • Het Hippe zorgproject: aanvaardbare zorg dmv sondezakjes, sondepads en gepersonaliseerde pleisters
 • Als vzw doen wij graag beroep op sponsoring en giften om onze werking te kunnen financieren.
 
 • De problematiek van kinderen en jongeren  met een chronische of levensbedreigende aandoening beter bekend maken in de maatschappij.

 

 

Voor wie?

Een chronische en/of levensbedreigende aandoening is een lichamelijke of geestelijke aandoening waarbij uitzicht op volledige genezing ontbreekt. Ook is er sprake van een lange ziekteduur.

Ondanks dat er veel diverse chronische en levensbedreigende aandoeningen zijn halen we alvast deze 4 doelgroepen aan:

 • Levensbedreigende ziekten bv. kanker, hartaandoeningen, mucoviscidose, nierfalen,..
 • Aandoeningen die tot periodiek terugkerende klachten leiden bv. epilepsie, diabetes, obesitas, PID,..
 • Aandoeningen die progressief verslechteren en invaliderend van aard zijn bv. neuromusculaire aandoeningen, kinderreuma,..
 • Chronische psychische stoornissen bv. autisme, Anorexia nervosa,...