Hallo, ik ben Collette. Ik ben een meisje van 4 jaar. Tijdens de geboorte liep ik een herseninfarct op. Hierbij werd een groot deel van mijn rechterhersenhelft zwaar beschadigd. Als gevolg hiervan heb ik verlammingsverschijnselen aan de linkerzijde van mijn lichaam. Mijn aandoening wordt cerebrale parese (kort CP) of hersenverlamming genoemd. Wandelen en eten is moeilijk en ik kan mijn linkerarm -en hand amper gebruiken. Door mijn slik- en verteringsmoeilijkheden heb ik dagelijks 8u machinaal sondevoeding nodig. De laatste maanden ontwikkelde ik jammer genoeg een zware vorm van epilepsie. Binnenkort zal ik mogelijks een risicovolle hersenoperatie moeten ondergaan gezien de risico's die verbonden zijn aan de epileptische aanvallen te groot zijn.
Desondanks ben ik een vrolijke, sterke meid en tover ik iedere dag een glimlach op het gezicht bij de mensen in mijn omgeving.
Mijn ouders willen mij maximaal kansen geven door gespecialiseerde en aangepaste revalidatie. Zo stap ik wekelijks in een robot om mijn stappatroon te verbeteren. In het neurorevalidatiecentrum oefen ik eveneens wekelijks met mijn linkhand -én arm. Ik ga wekelijks 5 keer naar de kinesist. Daarnaast probeer ik nog verschillende andere therapieën uit. Om geen afkeer te krijgen van dit alles, volg ik gedurende twee weken dolfijntherapie op Curaçao. Een leuk alternatief om mij extra te motiveren voor de toekomst. Aan dit alles hangt jammer genoeg een kostenplaatje - zonder enige tussenkomst van de mutualiteit. Mijn revalidatie kost jaarlijks snel 20.000 euro. Met de dolfijntherapie komt daar nog eens 15.000 euro bovenop.
Mijn ouders richtten de WELOVECOLLETTE vzw op. Dit in de eerste plaats om mijn levenslange revalidatie verder te bekostigen. Eveneens bouwt mijn papa de info website: www.cerebraleparese.be.
Tot slot trachten we andere kinderen met cerebrale parese mee te ondersteunen in de mate van het mogelijke.
xxx Collette